Chính phủ thành phố Đài Trung
Tuyên truyền chính sách
:::
*

Vận động chính sách

*

Đăng ký trực tuyến

*

Khu video

Kinh nghiệm khi tuyển dụng lao động nước ngoài lần đầu tiên
:::

3 đoạn 99, Lầu 4, Huizhong đường 40.701 Đài Trung Đài Loan sàn Tây Đồn, Đài Trung: bản quyền © phố Đài Trung Lao động Chính phủ Địa chỉ

Tel: (04) 2228-9111 # 35 099 Fax: (04) 2252-0417 Dịch vụ hộp thư

Thành phố Đài Trung, thành phố Đài Trung Dịch vụ việc làm Phòng Thanh tra lao động

Giờ làm việc: 8: 00-17: 00, ăn trưa nghỉ: 12: 00-13: 00, giờ làm việc đàn hồi: 8: 00-8: 30,17: 00-17: 30

Các IE10 sử dụng thích hợp và hiệu quả nhất hoặc phiên bản mới nhất của Chrome

Số lượt xem:7297Ngày cập nhật:2019/06/14 My chính phủ điện tử By A + Web cận điểm, mở với cửa sổ mới.